Dp 138 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Prostředí pro vzdálenou vizualizaci[edit]

Autor: Vrubel Michal

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

138 thesis cz img.gif

Diplomová práce popisuje návrh aplikačního prostředí pro vzdálenou vizualizaci. Prostředí je použitelné zejména pro vizualizaci v oboru průmyslové automatizace. Navrhované řešení využívá www prohlížeče a možnosti Java appletu jako rozhraní pro vizualizaci a umožňuje sledovat vzdálené technologické procesy. Prostředí pro vizualizaci využívá pro přenos technologických dat počítačové sítě. Jako technologie pro vlastní přenos dat je použita implementace architektury CORBA. Jako zdroj technologických dat se předpokládá použití OPC serveru. Teoretická část se zabývá popisem architektury CORBA. Přináší úvod pro její pochopení a také nezbytné poznatky potřebné pro implementaci CORBA aplikace. Praktická část popisuje vlastní návrh softwaru. Návrh je rozdělen do tří částí. První část popisuje návrh CORBA-OPC můstku, který představuje základní krok k propojení technologií CORBA a OPC. Druhá část popisuje návrh jednoduchého návrhového prostředí pro podporu návrhu vizualizace. Třetí část popisuje Java applet, realizující rozhraní pro vizualizaci. Funkce softwaru je demonstrována na úloze vizualizace třídicího mechanismu barevných míčků, který byl instalován v laboratoři katedry řídicí techniky, elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.

Dp 2003 vrubel michal.pdf