Dp 121 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Profinet[edit]

Autor: Vyštejn Kamil

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

121 thesis cz img.gif

Průmyslová síť Profinet je průmyslový standard vyvinutý sdružením PNO (PROFIBUS Nutzeorganisation) v roce 1999 jako následník sběrnice Profibus. Myšlenka Profinetu se opírá o stávající protokoly Ethernet, TCP/IP a RPC v rovině přenosové vrstvy, o DCOM v rovině aplikačního přístupu. Motivací vzniku této diplomové práce je vytvoření experimentálního modelu - průmyslové linky (2 dopravníky, robot, kontroler, operátorské stanoviště), na kterém bude možno prezentovat základní funkční vlastnosti (přenos hodnot, konfigurace). Základním prostředkem pro ověření funkčnosti přípravku je konfigurační nástroj - firma Siemens dodává program iMap, který ovšem nepracuje korektně s profinet klienty třetích stran. Proto bylo přikročeno k naprogramování vlastního konfiguračního nástroje, který je pojmenován KiMap a podporuje pouze konfigurační funkce.

Dp 2003 vystejn kamil.pdf