Dp 117 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Editor Petriho sítí[edit]

Autor: Svoboda Luboš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

117 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá úkolem návrhu a implementace editoru k tvorbě a editaci Petriho sítí. Editor podporuje diskrétní, spojité i hybridní Petriho sítě a jazyk PNML, který je používán jako formát pro ukládání dat popisujících Petriho sítě. Editor úzce spolupracuje s Petri Net Matlab Toolboxem. Pro řešení byl použit programovací jazyk Java, jeho grafická knihovna Swing a rozhraní pro zpracování XML dokumentů Java API for XML Processing.

Dp 2003 svoboda lubos.pdf