Dp 118 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Průmyslová automatizace s využitím OPC[edit]

Autor: Svoboda Tomáš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

118 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se zabývá vývojem serveru pro zpracování historických dat v souladu se specifikací OPC Historical Data Access 1.0. Z nepovinných částí této specifikace je podporováno pouze rozhraní pro synchronní čtení dat. Ostatní volitelná rozhraní nejsou implementována. Databáze historických dat je vytvořena pod databázovým serverem MySQL. Vytvořen byl rovněž univerzální klient pro grafickou interpretaci dat poskytovaných OPC HDA servery a nástroje pro záznam procesních dat do databáze.

V teoretické části práce je uveden stručný popis technologie COM firmy Microsoft, použitých OPC specifikací a struktury vytvořené databáze. Zmíněna je rovněž teorie návrhu databází, popis databázového serveru MySQL, způsob komunikace s databázovým serverem a popis vytvořených aplikací.

Dp 2003 svoboda tomas.pdf