Dp 113 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálená výuka v laboratoři řídicích systémů

Autor: Kučera Tomáš

Diplomové práce 2003

Stáhnout práci v PDF

113 thesis cz img.gif

Tato diplomová práce se věnuje moderní metodě vzdělávání, tzv. distančnímu vzdělávání, kdy studium probíhá individuální formou za podpory multimediálních prostředků. Práce navazuje na existující projekt vzdálené výuky programování PLC WAGO, rozšiřuje jej o výuku programování logických automatů PLC SIMATIC S7-300 a vytváří integrující výukové prostředí. Služby systému vzdálené výuky jsou vytvořeny pomocí Internetových technologií HTML, PHP, Java a JavaScript, což umožňuje jejich využití prostřednictvím Internetového prohlížeče. Práce obsahuje vizualizační aplikaci pro model třídění barevných míčků, který je používán pro výuku, a dále didakticky uspořádanou sadu výukových úloh. Vizualizace se opírá o jednotku CP343-1 IT a jazyk Java. V práci jsou také diskutovány možnosti rozšíření vzdálené výuky vzhledem k vybavení laboratoře a popsány některé další metody přístupu k řízené technologii přes Internet.

Dp 2003 kucera tomas.pdf