Dp 140 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC[edit]

Autor: Michal Ditrich

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá modernizací řídicího systému pro brousicí automaty NX5030 firmy INTRONIX s.r.o. a je koncipována do dvou částí:

První se zabývá řešením komunikace mezi řídicím systémem NX5030 a průmyslově vyráběnými automaty PLC. Výsledkem je navržení sériového komunikačního protokolu a vytvoření programů pro PLC automaty zajišťující komunikaci.

Druhá část práce se zabývá řadičem CAN sběrnice pro FPGA obvody. Řadič je napsán v programovacím jazyce VHDL a testován v hradlovém poli Spartan XC2S100. Řadič umožňuje zpracovávat standardní i rozšířené identifikátory zprávy, registry pro jeho řízení jsou vytvořeny kompatibilní s rozšířeným obvodem SJA1000 firmy Philips. Rozhraní pro připojení řadiče na sběrnici je vytvořeno univerzální, testován byl s rozhraním pro PC104 sběrnici a s obvodem umožňujícím řízení řadiče přes sériovou linku RS 232.

Dp 2004 ditrich michal.pdf