Diplomové práce 2004

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2004

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
140 Ditrich Michal Komunikace mezi řídícím systémem NX5030 firmy Intronix a automaty PLC Solution of the communication between system NX5030 of INTRONIX company and serial made PLC modules. Dp_140_cz Dp_140_en
141 Dvořák Tomáš Řízení modelu chemického procesu Control of model technological process Dp_141_cz Dp_141_en
142 Ferkl Lukáš Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy Controller design for heating system af a building Dp_142_cz Dp_142_en
143 Halmo Leoš Numerické algoritmy pro polynomiální matice v C++ Numerical algorithms for polynomial matrices in C++ programming lenguage Dp_143_cz Dp_143_en
144 Henych Tomáš Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC The control and visualization of technological process by PLC Dp_144_cz Dp_144_en
145 Charvát Jakub Internetová učebnice předmětu Systémy a modely Internet Textbook for Systems and Models Course Dp_145_cz Dp_145_en
146 Jankovský Vojtěch Virtuální model technologie s využitím PCI-1750 Virtual Model of Production with PCI-1750 Dp_146_cz Dp_146_en
147 Karásek Vladimír Výukový stimulátor linkové vrstvy profibus protokolu FDL simulator of the profibus protocol Dp_147_cz Dp_147_en
148 Kloz Vladimír Softwarové PLC Software PLC Dp_148_cz Dp_148_en
149 Kujan Petr Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení Effective computations with polynomial matrices in MATHEMATICA software with applications in control Dp_149_cz Dp_149_en
150 Kutil Michal Řízení modelu s využitím Internetu Control of model using Internet Dp_150_cz Dp_150_en
151 Lidinský Jiří Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi Linear equations over the ring of stable transfer functions Dp_151_cz Dp_151_en
152 Linhart Martin Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network) Communication bus LON (Local Operating Network) Dp_152_cz Dp_152_en
153 Nekvinda Josef Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů Preparation of project oriented education of control systems Dp_153_cz Dp_153_en
154 Netík Ondřej Průmyslová komunikace ProfiNet ProfiNet Communication Dp_154_cz Dp_154_en
155 Neuhauser Jaroslav Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů Electrohydraulic servomechanisms adaptive control Dp_155_cz Dp_155_en
156 Novák Jiří Model lineárního servomechanismu a jeho řízení The model of linear servomechanism and its control Dp_156_cz Dp_156_en
157 Oborník Eduard Profibus DP slave s připojením přes USB Profibus DP Slave connected over USB Dp_157_cz Dp_157_en
158 Paděra Michal Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java Numerical Algorithms for polynomial matrices in java Dp_158_cz Dp_158_en
159 Procházka Tomáš Řídicí systém v real-time Java Process control system in real-time Java Dp_159_cz Dp_159_en
160 Rampas Martin PLC řízení modelu technologie s využitím PCI-1750 PLC control of model of production with PCI-1750 Dp_160_cz Dp_160_en
161 Řimnáč Martin Mapa WEBové sítě Map of the web server Dp_161_cz Dp_161_en
162 Špinka Ondřej Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb Demonstrational enviroment for embedded systems Dp_162_cz Dp_162_en
163 Thöndel Evžen Programovatelná řidicí jednotka Programmable control unit Dp_163_cz Dp_163_en
164 Trnka Pavel Profibus DP master na PC Profibus DP Master on PC Dp_164_cz Dp_164_en
165 Vítek Tomáš Algoritmy pro nelineární sladění dat Algorithms for nonlinear data reconsiliation Dp_165_cz Dp_165_en
166 Znamenáček Karel Lineární motor jako akční člen aktivního tlumiče Linear Motor as Active Damper Actuator Dp_166_cz Dp_166_en
167 Živnůstka Jiří PHP rozhraní pro vyhledávání a správu mapy sítě PHP interface for searching and management of site map Dp_167_cz Dp_167_en
168 Žoldák Martin Vzdálené řízení modelu technologie Remote control technology scale model Dp_168_cz Dp_168_en
169 Cigánek Tomáš Simulace počítačové sítě - OPNET Modeler Simulation of computer network - OPNET Modeler Dp_169_cz Dp_169_en
170 Fajt Milan Informační agenti v automatizaci Information agents in process automation Dp_170_cz Dp_170_en
171 Havlík Dušan Model železnice Model of railway Dp_171_cz Dp_171_en
172 Hodný Jiří Dálkové řízení technologického procesu Remote control of technological process Dp_172_cz Dp_172_en
173 Kelbel Jan Řídicí systém chovu ryb Fish breed control system Dp_173_cz Dp_173_en
175 Matouch Petr Model víceosého servosystému Multiple axis servo model Dp_175_cz Dp_175_en
176 Novák Richard Matlab Web Server aplikace pro polynomiální Toolbox MATLAB Web Server application for Polynomial Toolbox Dp_176_cz Dp_176_en
177 Oesterreicher Karel PLC - třídění předmětů PLC - sorting of articles Dp_177_cz Dp_177_en
178 Štefko Petr Numerické algoritmy pro pol. matice pro TI-89 Numerical algorithms for polynomial matrices for TI-89 Dp_178_cz Dp_178_en
179 Tomášek Radek Monitorování a řízení s využitím internetu Control of model using Internet Dp_179_cz Dp_179_en