Dp 144 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení a vizualizace technologického procesu pomocí PLC[edit]

Autor: Henych Tomáš

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

144img.gif

Cílem této práce je obeznámit čtenáře s problematikou návrhu a řízení technologického modelu. Jedná se o model tří paralelních vzduchových výtahů. Řízení dvou z nich je realizováno digitálně a jednoho analogově. U digitálního řízení se využívá zpětné vazby pouze od čidel v patrech. Také řízení pohybu je pouze binárním výstupem (nahoru, dolů). Stav, kdy výtah stojí, je dosaženo rychlým přepínáním výstupu. U analogového řízení využíváme zpětné vazby od ultrazvukového čidla, čímž určíme pozici přesněji. Akční veličina je také analogová, což vede na možnost využití PID regulátoru. Model je řízen průmyslovým automatem Simatic 315-2DP od firmy Siemens. Vizualizace je vytvořena v programu InTouch od firmy Wonderware.

Dp 2004 henych tomas.pdf