Dp 145 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Internetová učebnice předmětu Systémy a modely[edit]

Autor: Charvát Jakub

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

145img.gif

V rámci své diplomové práce jsem spolupracoval na tvorbě internetové učebnice SARI základních kurzů teorie řízení, předmětů Systémy a modely a Systémy a řízení. Vytvořil jsem kompletní návod, a to po uživatelské stránce, a dále po stránce administrátorské včetně příkladů a seznamu všech chybových hlášení s vysvětlením možných důvodů chyb a možným řešení. Základním jazykem učebnice je jazyk html, který zde krátce popisuji spolu s některými užitečnými tagy, css, xml a dtd. Dále zde vysvětluji postup, který jsem používal při vkládání stránek do učebnice, a seznam mnou vložených stránek, popisů fyzikálních modelů využívaných pro výuku výše zmíněných předmětů. Nedílnou částí dnešní internetové učebnice je e-learning, v rámci této práce jsem se zabýval tvorbou e-learningových otázek pomocí programu MATLAB a jejich následným importem do učebnice.

Dp 2004 charvat jakub.pdf