Dp 146 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Virtualní model technologie s využitím PCI-1750[edit]

Autor: Jankovský Vojtěch

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

146img.gif

Úkolem diplomové práce je navrhnout software simulující provoz na křižovatce. Křižovatka se skládá ze čtyř příjezdových komunikací pro vozidla a čtyř přechodů pro chodce. Světelné signalizační zařízení na křižovatce bude řízeno pomocí PLC (programmable logic controllers). Provoz na křižovatce je možné řídit na základě informací z příjezdových prahů a indukčních smyček. Příjezdové prahy se nacházejí na vjezdu do křižovatky ve všech směrech a indukční smyčky jsou umístěny na stání před křižovat-kou. Sledováním signálů prahu a smyčky lze určit počet vozidel čekajících na průjezd křižovatkou v jednotlivých směrech a podle těchto hodnot upravit řízení.

Provozu na křižovatce se účastní též chodci, kteří se řídí světelnou signali-zací a jejich příchod je indikován stiskem tlačítka.

Model bude reprezentován aplikací pro prostředí MS Windows a k propojení s PLC bude využívat kartu PCI-1750 firmy Advantech.

Dp 2004 jankovsky vojtech.pdf