Dp 152 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network)[edit]

Autor: Linhart Martin

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

152img.gif

Komunikační sběrnice LON (Local Operating Network) je určena pro aplikace, kde je upřednostňována rozsáhlost sítě před rychlostí komunikace. Její výhodou je moľnost zabezpečeného přístupu ke kritickým sluľ- bám. Komunikačním protokolem je LonTalk. Je to kolizní ţPredictive CSMA\ protokol. Základ kaľdého zařízení operujícího v síti LON je procesor Neuron Chip.

Teoretická část této diplomové práce poskytuje potřebné informace o funkci protokolu LonTalk, rozebírá vlastnosti procesorů Neuron Chip a ve stručnosti shrnuje základy programovacího jazyka Neuron C. Ve druhé části je uveden návrh zařízení komunikujícího po sběrnici LON, včetně aplikace pro Neuron Chip.

Dp 2004 linhart martin.pdf