Dp 172 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dálkové řízení technologického procesu[edit]

Autor: Hodný Jiří

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Cílem této práce je obeznámit čtenáře s realizací dálkového řízení modelu výtahu, který slouží jako učební pomůcka pro studenty katedry řídící techniky. Model se skládá ze tří svisle umístěných trubek, v nichž jsou pomocí proudu vzduchu nadnášeny válečky představující kabiny výtahu. Pro účely výuky je poloha jednoho z výtahů snímána i analogovým ultrazvukovým čidlem a polohy všech jsou pak snímány optickými čidly, ohraničující jednotlivá podlaží. Aktuální stav modelu je monitorován webkamerou a je tak umožněno distanční vzdělávání. Řízení je zajištěno programovatelným automatem firmy WAGO, připojeném na síť Internet. Mezi další úkoly, při realizaci této diplomové práce, patřily mimo jiné, tvorba plošných spojů řídící otáčení větráčků, identifikace mo-delu a realizace zpětnovazebního řízení, návrh demonstračního programu pro řízení všech tří výtahů a visualizace modelu výtahu.

Dp 2004 hodny jiri.pdf