Dp 161 en

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Mapa webové sítě[edit]

Author: Řimnáč Martin

Diplomové práce 2004

Download thesis in PDF

En161img.gif

Projekt implementuje systém pro stažení dat z webových serverů, jejich prohledávání a indexaci, kdy úložiště dat je realizováno pomocí databázového stroje. Primárním zaměřením systému je analýza odkazů mezi stránkami.

Součástí práce je implementace rekonfigurovatelného systému s prioritním řazením vstupních dotazů do fronty a jednoduchá fulltextová báze dat. Vstupním a výstupním formátem dat je XML technologie, jejíž konfigurace je zajištěna pomocí XSLT transformací.

Obecně navržený systém je nakonec zkonfigurován pro analýzu webových stránek Katedry řídicí techniky na FEL, ČVUT. Cílem práce je poskytování dat z webových stránek pro generování informačních map a dalších dotazů.

Dp 2004 rimnac martin.pdf