Dp 149 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Efektivní výpočty s polynomiálními maticemi v systému MATHEMATICA s aplikacemi v řízení[edit]

Autor: Kujan Petr

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

149img.gif

Práce se zabývá implementací efektivních algoritmů pro počítání s polynomiálními maticemi v programu MATHEMATICA se zaměřením na analýzu a návrh řídicích systémů. Přestože je MATHEMATICA velmi silný výpočetní nástroj s mnoha funkcemi pro počítání se skalárními polynomy nebo maticemi, kde jednotlivé prvky tvoří skalární polynomy, tak takové přímé zadání výpočetní úlohy pomocí standardních funkcí selhává - výpočetní doba pro rozměrnější matice vyšších řádů je neúnosně dlouhá. Proto jsou navrhovány speciální algoritmy. Navíc v systému chybí často používané funkce pro návrh a analýzu řídicích systémů (řešení Diofantické nebo symetrické rovnice a další). Nové funkce jsou v systému MATHEMATICA navrhovány s ohledem na možnost zadávat i nečíselné polynomiální matice obsahující symboly (parametry). Námi implementované funkce vycházejí z úspěšného produktu The Polynomial Toolbox for MATLAB. Práce je též motivována skutečností, že autoři systému MATHEMATICA podporují návrh řídicích systémů ve své samostatně prodejné nástavbě CONTROL SYSTEM PROFESSIONAL. Některé námi vytvořené funkce by v kombinaci s tímto nástrojem mohly být dobře využitelné zejména pro urychlení výpočtů.

Dp 2004 kujan petr.pdf