Dp 164 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Profibus DP Master na PC[edit]

Autor: Pavel Trnka

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

164img.gif

Tato práce předkládá řešení problému připojení průmyslové sběrnice Profibus k běžnému PC bez použití speciálního hardwaru. Práce implementuje řídicí jednotku sběrnice (master) pro Profibus DP (Distributed Peripherals), což je nejrozšířenější varianta tohoto standardu určená pro komunikaci mezi řídicími jednotkami a vzdálenými periferiemi (snímače, akční členy). Běžně používaná řešení jsou nákladná, protože jsou postavena na speciálních rozšiřujících kartách používajících vlastní procesory, zákaznické obvody a jiné obvody s dostatečným výkonem na splnění vysokých požadavků Profibusu.

Tato práce oproti tomu umožňuje připojit Profibus pomocí běžného sériového portu RS-232 nebo pomocí jednoduchých zásuvných PCI karet s obvody UART. Profibus DP Master je vytvořen softwarově a speciální vlastnosti hardwarových řešení jsou nahrazeny maximálním využitím běžně dostupných prostředků v PC, což bylo hlavně umožněno napsaním programu jako ovladač pro operační systémy Windows NT/2000/XP. Navíc aplikační rozhraní je kompatibilní s řešením firmy Siemens, což umožňuje jednoduchou záměnu.

Dp 2004 trnka pavel.pdf