Dp 153 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Příprava projektově orientované výuky řídicích systémů[edit]

Autor: Nekvinda Josef

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

153img.gif

V první části práce je popsán program RSTune, který je propojen přes DDE protokol s programem Simulink nebo programovatelným automatem se simulací matematického modelu soustavy. Návrh zesílení konstant PID regulátoru tímto programem je porovnán s výsledky obecných metod návrhu PID regulátoru. Stěžejní část díla je věnována popisu Motion modulu 1756-M02AE v programovém prostředí RSLogix 5000 a demonstrace připojení rychlostního servomechanizmu AMIRA DR300. Modul je umístěn do šasi automatu ControlLogix s procesorem Logix5550 firmy Allen-Bradley. Pro systém zmíněného servomechanizmu je vytvořena vizualizace v programu RSView32 umožňující nastavení konstant a správu systému. Pro prezentaci laboratoře Allen-Bradley na internetu byly zrealizovány nové webové stránky.

Dp 2004 nekvinda josef.pdf