Dp 179 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu s využitím Internetu[edit]

Autor: Radek Tomášek

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

179img.gif

Diplomová práce pojednává o monitorování a řízení průmyslových systémů prostřednictvím Internetu. Připojení systémů k Internetu mohou zajišťovat přímo vlastní řídicí automaty s implementovaným webovým serverem nebo speciální vizualizační programy komunikující s příslušným automatem. Při přístupu do systémů je velmi důležitou částí zajištění bezpečnosti proti neoprávněnému zásahu. Jednou z možností zajištění bezpečnosti pro systémy Allen-Bradley je využití vlastností Security Serveru. Pro názornost je uveden příklad ovládání modelu soustruhu prostřednictvím webových stránek. Vizualizaci zajišťuje webový server umístěný na lokálním počítači, data pro vizualizaci jsou načítána z databáze, do které je ukládá program RSSql komunikující s automatem. Zmiňované stránky jsou také přístupné z internetové učebnice SARI.

Dp 2004 tomasek radek.pdf