Dp 171 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model železnice[edit]

Autor: Havlík Dušan

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce se zabývá stavbou modelu železnice a jeho rízením pomocí PLC Simatic S7-315 2DP. Model železnice se skládá ze trí nádraží s výhybkami a semafory. Ke sledování pohybu lokomotiv po kolejišti jsou použity proudové snímače. rízení pohybu lokomotiv se provádí pomocí DCC systému.K ovládání výhybek, semaforu a lokomotiv se používá rídicí elektronika, která zajištuje komunikaci s nadrízeným systémem.Ukázkový rídicí algoritmus v PLC Simatic S7-315 2DP rídí jednak reálný model železnice ale i virtuální model železnice, který je naprogramován ve visualizačním prostredí InTouch. Visualizace jak reálného tak i virtuálního kolejište je provedna ve visualizačním prostredí InTouch.

Dp 2004 havlik dusan.pdf