Dp 162 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Demonstrační prostředí automatizovaného chovu ryb[edit]

Autor: Špinka Ondřej

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

162img.gif

Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí vestavěných systémů, tj. elektronických řídicích jednotek, které jsou integrální součástí řízeného stroje. Skládá se ze dvou částí; v první je popsán návrh, konstrukce a realizace řídicí jednotky malokapacitní automatické krmičky ryb (včetně konstrukce samotné krmičky, tj. řízeného stroje). Ve druhé části je popsán koncepční návrh řídicího systému modelu vrtulníku a podrobněji pak jeden jeho modul, jednotka řízení servomotorů. Obě popisovaná zařízení mají mnoho společného; jsou řešeny jako autonomní inteligentní moduly, připojené spolu s dalšími jednotkami na průmyslovou sběrnici (RS-485 a CANBUS) a obě používají jako akční členy servomechanismy. Zatímco konstrukce automatické krmičky ryb je dovedena až do stavu praktické použitelnosti a prošla testováním ve skutečné chovné stanici, popis jednotky řízení servomotorů je pouze koncepční; k jeho praktické realizaci dosud nedošlo.


Dp 2004 spinka ondrej.pdf