Dp 158 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce Java[edit]

Autor: Paděra Michal

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

158img.gif

V této práci byla vytvořena objektová knihovna v jazyku Java pro práci s polynomiálními maticemi. Knihovna poskytuje vývojářům a návrhářům regulátorů programátorské rozhraní pro implementaci aplikací, které využívají polynomiální matice. Polynomiální matice je matematický nástroj sloužící k popisu dynamických systémů jak spojitých tak diskrétních. Byla navržena objektová struktura tříd uchovávajících informace o polynomiální matici. Byly implementovány základní algebraické operace nad polynomiálními maticemi. Tyto algoritmy jsou založeny na výpočtech s konstantními maticemi, proto byla použita existující javovská knihovna pro práci s konstantními maticemi. Je popsána syntaxe a sémantika implementovaných metod a jejich použití je ukázáno na jednoduchých příkladech. Správná funkčnost všech metod byla otestována. Dále byla změřena a vyhodnocena doba výpočtu časově náročnějších operací. Tato první verze javovské knihovny je plně funkční a může být použita v praxi v aplikacích, které vyžadují výpočty s polynomiálními maticemi.

Dp 2004 padera michal.pdf