Dp 178 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerické algoritmy pro polynomiální matice pro TI-89[edit]

Autor: Štefko Petr

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

178img.gif

V této diplomové práci jsem vytvořil balíček funkcí pro polynomiální matice pro grafický kalkulátor firmy Texas Instruments Inc. TI-89. Balíček obsahuje sadu funkcí pro výpočty s polynomiálními maticemi a knihovnu pomocných funkcí. Práce obsahuje popis kalkulátoru TI-89 a jeho hardwarových verzí, vývoj jeho operačního systému AMS (Advanced Mathematical Software) a jeho omezení, dále pak přehled dostupných rozšíření AMS (Kernel) a jejich parametry. Vysvětluje strukturu reprezentace čísel, proměnných a výrazů v kalkulátoru a jejich uložení v Zásobníku výrazu (Expression Stack). V závěru práce uvádím jednoduchý příklad využití vytvořených polynomiálních funkcí a diskutuji vhodnost využití polynomiální teorie na tomto kalkulátoru.

Dp 2004 stefko petr.pdf