Dp 142 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh regulátoru pro vytápěcí systém budovy[edit]

Autor: Lukáš Ferkl

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

142img.gif

Tato práce přináší řešení regulace topení v kostele sv. Terezie z Lisieux v Praze – Kobylisích. K dispozici jsou 3 roky dosavadních provozních záznamů. Provedl jsem analýzu těchto dat, shromáždil dostupné technické informace o stávajícím systému, udělal jsem model systému a na základě získaných poznatků navrhl kaskádní řízení s PD regulátorem ve vnitřní smyčce, která řídí teplotu topné vody, a ekvitermním regulátorem ve vnější smyčce, která řídí teplotu uvnitř kostela. Systém jsem implementoval na PC jako program v jazyce C a vyzkoušen v provozu. Během zkoušek nedošlo k žádným vážným problémům a systém je zcela provozuschopný.

V této práci jsem provedl také ARX modelování, návrh robustního řízení metodou Hinf, návrh řídící strategie na základě předpovědi venkovní teploty a návrh 3-polohového inkrementálního PID regulátoru vnitřní smyčky pro možnost dalšího rozšiřování systému.

Dp 2004 ferkl lukas.pdf