Dp 168 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vzdálené řízení modelu technologie

Autor: Žoldák Martin

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

168img.gif

V této diplomové práci je popsán způsob vzdáleného řízení modelu technologie, který lze použít také k distančnímu vzdělávání. Aktuální stav modelu je monitorován webkamerou. Model technologie je reprezentován třídicím mechanismem, který třídí míčky podle hmotnosti. Míčky jsou váženy digitální váhou firmy Sartorius. Použitý distribuovaný řídicí systém firmy Siemens, včetně vloženého řídicího systému, je napojen na Terminal Server, který umožňuje vzdálený přístup. Terminal server zároveň slouží k vizualizaci průběhu řízení. Na závěr je pomocí statistických metod vyhodnocena spolehlivost třídění míčků.

Dp 2004 zoldak martin.pdf