Dp 141 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení modelu technologického procesu[edit]

Autor: Tomáš Dvořák

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje řešení řízení technologického procesu. Pro řízení byl vybrán model rektifikační kolony a řídicí systém SIMATIC PCS7. Model je určen pro výstavní účely, a tak je celý proces uzavřen v cyklu. Do modelu vstupuje surovina o dané koncentraci lihu a vody a na výstupu je destilát se zvýšenou koncentrací lihu a destilační zbytek se sníženou koncentrací lihu. V práci je popsána entalpická a hmotnostní bilance modelu. Fyzikální procesy probíhající v dané technologii. Provedení identifikace podsystémů a navržení konstant PID regulátoru. Pro celý systém řízení byla vytvořena vizualizace. Ověření správného chodu destilace bylo řešeno laboratorní analýzou suroviny, destilátu a destilačního zbytku.

  • Tomáš Dvořák
  • SIEMENS, s.r.o.
  • POLY-ANALYSER, s.r.o.
Dp 2004 dvorak tomas.pdf