Dp 151 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Lineární rovnice se stabilními přenosovými funkcemi[edit]

Autor: Lidinský Jiří

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

151img.gif

Úloha nalezení všech stabilizujících regulátorů pro daný lineární, časově invariantní systém vede na ře?ení Bezoutovy identity v okruhu stabilních, ryzích funkcí nebo matic. My jsme testovali numerické vlastnosti algoritmu, který je dobře znám a je založen na převedení na polynomiální úlohu. Tento algoritmus je ale použitelný pouze pro SISO argumenty. Proto jsme vyvinuli jeden nový algoritmus pro řešení Bezoutovy identity, který je založen na stavovém popisu systému a jeden algoritmus pro řešení doubly coprime factorization. Popis těchto algoritmů, společně s popisem numerických vlastností je náplní této práce.

Dp 2004 lidinsky jiri.pdf