Dp 155 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Adaptivní řízení elektrohydraulických servomechanismů[edit]

Autor: Neuhauser Jaroslav

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

Tato práce přibližuje problematiku adaptivního řízení elektrohydraulických servomechanismů. V krátkosti představíme vlastnosti a použití elektrohydraulických zatěžovacích strojů a také i důvody, proč se v průmyslu v takové míře používají. V teoretické části se zaměříme na problematiku rekurzivní identifikace parametrů systému, sledování časově proměnných parametrů systému. Představíme algoritmus adaptivního regulátoru.

Cílem této práce bylo ověřit zlepšení řízení těchto strojů použitím adaptivního přístupu oproti PID regulaci. Dosavadní PID regulátory často nevyhovují, protože dynamika systému se mění s testováním různých vzorků. V rámci této práce jsme prakticky ověřili vlastnosti použitého adaptivního algoritmu řízení na univerzálním elektrohydraulickém zatěžovacím stroji. Ukážeme typické problémy při praktickém použití adaptivního přístupu.

Dp 2004 neuhauser jaroslav.pdf