Dp 165 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro nelineární sladění dat[edit]

Autor: Vítek Tomáš

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

165img.gif

Pro zpřesnění dat, měřených v průmyslovém procesu, je možné využít metodu sladění dat. Metoda sladění dat využívá pro zmenšení nepřesností fyzikální a chemické bilance, které je pro proces možné sestavit. Takto sladěná data vyhovují fyzikálnímu modelu zařízení, jež je dále používán pro optimalizaci procesu. V této práci formulujeme úlohu sladění dat pro případ tepelného zařízení, parního generátoru. V případě tepelných systémů se ve výsledku jedná o řešení problému minimalizace kvadratické formy za omezení bilineárního charakteru. Z přístupů k řešení jsme zvolili metodu projekce gradientu a metodu sekvenčního kvadratického programování (SQP), které spolu porovnáváme co do efektivity a robustnosti řešení na datech parního generátoru.

Dp 2004 vitek tomas.pdf