Dp 148 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Softwarové PLC[edit]

Autor: Kloz Vladimír

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

148img.gif

Cílem této diplomové práce je vytvořit softwarové PLC s vlastnostmi definovanými v normě IEC-1131-3, které bude fungovat pod operačním systémem Real-Time Linux. Celý systém je vytvořen jako preprocesor ze zvoleného programovacího jazyka pro PLC (zvolen byl jazyk Instruction List) do jazyka C++.

Výsledkem překladu programu pro PLC je modul zaveditelný do oblasti kernelu operačního systému Real-Time Linux, který prezentuje program pro PLC.

Součástí práce je také vytvoření základní podpory pro přístup z PLC programu na zařízení digitálních vstupů/výstupů (implementovány jsou např. ovladače pro paralelní port, ovladač PCI karty Labcard PCI-1750 atd.).

Dp 2004 kloz vladimir.pdf