Dp 163 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Programovatelná řídicí jednotka[edit]

Autor: Thöndel Evžen

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

163img.gif

Tématem této diplomové práce je návrh a realizace programovatelného řídicího modulu. Práce se zabývá nejen hardwarovým řešením, ale i vývojem grafického návrhového systému, který metodou „Drag and Drop“ umožňuje jednoduchý vývoj a ladění uživatelských aplikací určených pro tento modul. Práce je tématicky členěna do dvou částí. První část popisuje strukturu a postup konstrukce tohoto modulu. Zde budou popsány vlastnosti použitých součástek a návrh desek plošných spojů. Druhá část se podrobně zabývá především popisem zmíněného grafického návrhového systému.

Dp 2004 thondel evzen.pdf