Dp 176 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

MATLAB Web Server aplikace pro Polynomiální Toolbox[edit]

Autor: Novák Richard

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

176img.gif

Tato práce se zabývá vytvářením internetové aplikace umožňující on-line řešení vybraných problémů s polynomy a polynomiálními maticemi, při použití Polynomiálního Toolboxu v MATLABu. Aplikace využívá možností MATLAB Web Serveru, jež je schopen přijímat data z internetových aplikací, a umožňuje práci s nimi v MATLABu. Po provedení požadovaných výpočtů následně zobrazí výsledky na straně uživatele. Aplikace se skládá ze tří částí. První částí jsou vstupní dokumenty. Zadávají se zde data, jež budou poslány MATLAbu. Druhou částí je M soubor přijímající poslané údaje. V M souboru se provádí potřebné operace. Výsledky posílá výstupnímu dokumentu, který je poslední částí aplikace. Zobrazují se v něm výsledky z aplikace.

Dp 2004 novak richard.pdf