Dp 160 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

PLC řízení modelu technologie s využitím PCI-1750[edit]

Autor: Rampas Martin

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

160img.gif

Účelem této diplomové práce je návrh a realizace řízení virtuálního modelu křižovatky. Virtuální model je vykonáván na osobním počítači vybaveném vstupně/výstupní kartou Advantech PCI-1750 a řízen pomocí PLC (Programmable logic controller) firmy Siemens. Řešení problému je rozděleno na dvě části.

První část se zabývá funkčním propojením PCI-1750 a PLC, aby bylo umožněno řízení virtuálního modelu. Za tímto účelem je třeba navrhnout vhodný propojovací mezičlen, který zajistí převod mezi napěťovými úrovněmi logických signálů obou zařízení. Návrh propojovacího mezičlenu není závislý na konkrétním virtuálním modelu, ale pouze na elektronických parametrech vstupních a výstupních kanálů PCI-1750, resp. PLC. Z tohoto důvodu je v této části k virtuálnímu modelu přistupováno jako k libovolnému modelu technologie.

Druhá část se zabývá tvorbou konkrétních řídicích algoritmů pro řízení dopravního provozu na křižovatce pomocí SSZ (světelné signalizační zařízení). Křižovatka se skládá ze čtyř příjezdových komunikací, osazených indukčními smyčkami a prahy, a čtyř přechodů pro chodce, které jsou vybaveny tlačítky pro požadavek na přechod komunikace chodcem.

Signály z indukčních smyček, prahů a tlačítek pro chodce jsou vstupy pro řídicí sytém. Výstupy řídicího systému jsou stavy jednotlivých světelných návěstidel (semaforů) vozidel a chodců.

Dp 2004 rampas martin.pdf