Dp 143 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerické algoritmy pro polynomiální matice v jazyce C++[edit]

Autor: Leoš Halmo

Diplomové práce 2004

Stáhnout práci v PDF

143img.gif

Tato práce se zabývá implementací numerických algoritmů pro polynomiální matice v programovacím jazyce C++. Hlavním výsledkem je objektově orientovaná knihovna PolPack++, která umožňuje provádět základní numerické operace s polynomiálními maticemi, řešit lineární polynomiální rovnice, provádět trojúhelníkování polynomialních matic a počítat jejich determinant či hodnost. Pro návrh byly použity moderní pokročilé programovací techniky, které jsou v práci podrobně popsány.

Dp 2004 halmo leos.pdf