Dp 181 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikace CAN v automobilu[edit]

Autor: Černý Miroslav

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sledování automobilu. Teoretická část textu popisuje základní principy fungování sítí GSM, GPRS a systém družicové navigace GPS. Praktická část popisuje návrh a realizaci zařízení mobilní jednotky založené na modulu Siemens XT55, dále je věnována pozornost řídícímu modulu na bázi mikroprocesoru HC12D60, který plní funkci řízení mobilní jednotky. Posledním úkolem praktické části je realizace základního programového vybavení, demonstrující funkci zhotoveného zařízení.

Dp 2005 cerny miroslav.pdf