Dp 184 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení kalibračního vozíku vodoměrných vrtulí[edit]

Autor: Jakub Hamouz

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

184img.gif

Cílem této práce je popsat řídící systém vyvinutý do nového kalibračního vozíku pro Českou kalibrační stanici v Praze. Tento vozík nahrazuje původní vozík, který byl zničen při povodni 2002. Hlavním úkolem vozíku je v současné době kalibrování vodoměrných vrtulí vlečených ve vodním kanále pod vozíkem. Práce je rozdělena na tři hlavní části popisující jednotlivé úrovně řízení. Nižší úroveň, představovaná dvěma deskami s programovatelnými poli Xilinx, zajišťuje ruční řízení vozíku a měření veličin (dráha, čas, rychlost a pulsy od vrtulí) nutných pro kalibraci. Vyšší úroveň řízení, palubní počítač, umožňuje automatické řízení vozíku a celého kalibračního procesu. Výsledky kalibrace jsou ukládány do tohoto počítače a zároveň jsou pravidelně posílány bezdrátovou sítí LAN do počítače na velínu, který reprezentuje třetí, dohlížecí úroveň. Vozík je možné řídit i z velína, kde v tom případě probíhá vizualizace kalibračního procesu.

Dp 2005 hamouz jakub.pdf