Dp 187 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Robustní stabilita systémů s parametrickou neurčitostí[edit]

Autor: Janda Petr

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

187img.gif

Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému s parametrickou neurčitostí popsanou trojúhelníkovou fuzzy funkcí.

Teoretická část obsahuje dělení neurčitostí, teorii polytopické neurčitosti. Součástí je Edge teorém a generalizovaný Charitonovův teorém.Je zde také obsažen jednoduchý nástin teorie fuzzy čísel.

Praktickou částí této práce je implementování algoritmů v Matlabu, grafické prostředí pro jednodušší práci s algoritmy, editace a grafická kontrola výpočtu. V této části je dále obsaženo testování a porovnání algoritmů založených na Edge teorému a generalizovaném Charitonovově teorému.

Dp 2005 janda petr.pdf