Dp 191 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimalizační algoritmy řídicích systémů inteligentních budov[edit]

Autor: Pivoňková Alena

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

191img.gif

V diplomové práci je popsána koncepce integrovaného řídicího systému inteligentní budovy. Důraz je kladen na komunikativnost formou komunikační brány a standardních protokolů, jako je EIB, LonWorks nebo BACnet.

V práci je analyzován algoritmus omezování spotřeby a přesouvání zátěží podle čtvrthodinového maxima a je ukázáno na jeho význam pro snížení provozních nákladů.

V práci je sestaven simulační model otopného systému pro realizaci nové varianty algoritmu optimálního spouštění a odstavování při zachování teplotního komfortu, který však přesahuje rámec této práce. Je vyhodnocen stávající algoritmus konkrétní budovy. Naměřené hodnoty potvrzují významnou úsporu energie na vytápění objektu dosahující 23 procent v porovnání s běžnou ekvitermní regulací a nočními a víkendovými útlumy.

V práci je navržena grafická prezentace optimalizačních algoritmů na dispečerských pracovištích inteligentních budov pomocí schémat představujících řízenou technologii s různými variantami přehlednosti a detailního zobrazení. Klasická barevná dynamizovaná grafická schémata a trendy byly doplněny přehlednou vizualizací velkého množství aktuálních a historických dat formou "Hvězdného pole", Řeky času a Barevného spektra. Takové pojetí vizualizace umožňuje dispečerům rychlé a efektivní rozhodování v krizových situacích a zároveň jim poskytuje koncentrovanou informaci z celého řízení.

Dp 2005 pivonkova alena.pdf