Dp 192 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Fuzzy řízení modelu technologického procesu[edit]

Autor: Filip Šibrava

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

192img.gif

Práce se zabývá návrhem a realizací modelu balící linky ovládané pomocí fuzzy řízení. Model je sestaven ze tří pásů a překladače. K ovládání modelu jsou použita dvě kompaktní PLC řady TC600. Obě PLC jsou spojena s modelem pomocí elektronických převodníků / zesilovačů. První PLC obsahuje nadřízený řídicí algoritmus. Druhé PLC obsahuje algoritmus fuzzy řízení. Řídicí algoritmus, zajišťující sledování výrobků paletami, může užívat inferenci pravidel podle Mamdaniho nebo Sugeno - Tagakiho. Obě PLC jsou propojena sítí se sdílením dat. K detekci předmětů na pásech slouží proximitní čidla. Rychlost a dráha předmětů je odměřována pomocí IRC čidel. Překladač a pásy jsou ovládány pomocí stejnosměrných motorků.

Dp 2005 sibrava filip.pdf