Dp 193 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém pro sluneční kolektor[edit]

Autor: Špiller Martin

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem řízení pro prototyp polohovací jednotky slunečního kolektoru. Tato jednotka provádí dvouosé polohování žlabového parabolického zrcadla, v jehož ohnisku je umístěn trubkový sběrač, který absorbuje energii tepelného pole do oběhové kapaliny. Práce se zabývá návrhem naváděcího algoritmu, který vychází z daného konstrukčního uspořádání a jeho technickým řešením. Dále pak také hardwarovou realizací prototypu polohovací a regulační jednotky, včetně návrhu a realizace snímání polohy v horizontální ose. Cílem návrhu je i posouzení nutných technických změn a doplňků polohovacího zařízení.

Dp 2005 spiller martin.pdf