Dp 196 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model realtime řídicího systému[edit]

Autor: Dohnal Pavel

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

196img.gif


Cílem této diplomové práce je sestavení realtimového modelu systému, který bude sloužit jako programovací učební pomůcka.

Hlavní částí modelu je rotující válec, na němž je řada svítivých diod, které v konečném efektu vytvářejí obrazec. K jejich řízení je použit počítač PC/104, který má za úkol přijmout aplikaci a umožnit její spuštění. Samotné řízení zobrazování je úkolem zaslané aplikace.

V práci jsou shrnuty základní způsoby bezdrátové komunikace a běžně používané realtimové operační systémy pro řízení a dále je popsán model, jeho konstrukce, programování a návrh potřebného hardwaru.

Dp 2005 dohnal pavel.pdf