Dp 197 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení pohonu řezacího stroje pro tvarové dělení materiálu[edit]

Autor: Klement David

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Diplomová práce popisuje návrh řídícího hardware pro řízení servopohonu. Řídící jednotka je založena na procesoru SH7727 od firmy Renesas(Hitachi), na níž je použit operační systém SH-Linux. Hlavním vstupně/výstupním rozhraním pro komunikaci se servopohonem je sběrnice CAN (Controller Area Network) realizovaná pomocí řadiče SJA1000 (Philips).

Návrh se skládá z několika částí. Výběr vhodných procesorů a jejich porovnání, návrh použitého řešení, hardwareová realizace s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, portování a zprovoznění ovladače pro CAN rozhraní. ilustrace k diplomove praci/diploma thesis illustration

Dp 2005 klement david.pdf