Dp 200 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Prostředí pro vzdálenou výuku[edit]

Autor: Novotný Vladimír

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

200img.gif


Tato práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání se zaměřením na inženýrské studium v oblasti řídící techniky. Hlavním cílem bylo rozšíření možností pro distanční vzdělávání zapojením různých modelů, které jsou k dispozici v laboratoři řídících systémů. To zahrnovalo vypracování nové analýzy databázového systému, který vzdálený přístup k modelům spravuje a který byl původně navržen pouze pro jeden model. Tato analýza potvrdila nutnost rozšířit databázový model a upravit webové rozhraní, které musí zajišťovat rezervaci více modelů a umožnit vzdálené připojení k různým modelům.

Po vyřešení prvního cíle této diplomové práce jsme se zaměřili na některé problémy, se kterými se setkáváme v praktických úlohách vzdáleného řízení. Jeden z problémů se týká ovlivňování vizualizace změnami na procesní úrovni. Řešení problému bylo demonstrováno na aplikaci vzdáleného řízení pneumatického výtahu a bylo k němu použito produktů firmy Siemens – WinCC v.6 na straně vizualizace a SIMATIC Manager na straně procesní.

Dp 2005 novotny vladimir.pdf