Dp 201 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Dálkové řízení modelu[edit]

Autor: Perman Pavel

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje realizaci dálkového řízení reálného modelu vzducholodi pomocí technologie Bluetooth. Bezdrátové, obousměrné komunikační spojení bylo zprostředkováno pomocí vestavných modulů Bluetooth. K řízení modulů bylo využito na jedné straně osobního počítače a na straně druhé bylo užito vestavného (embedded) mikrokontroléru.

Komunikačního spojení je využito pro přenos dat z reálného modelu vybaveného senzory pro orientaci v neznámem prostředí. Získaná data jsou v hlavním počítači zpracována a zobrazena jednoduchým algoritmem. Takto naměřená data jsou využita k řízení modelu tak, aby se model bezpečně pohyboval v neznámém prostoru a zamezil tak případné srážce s překážkou.

Dp 2005 perman pavel.pdf