Dp 204 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Synchronizace servopohonů[edit]

Autor: Pšenička Jan

Diplomové práce 2005

Stáhnout práci v PDF

204img.gif

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mechanického modelu se čtyřmi synchronními motory, na nichž je vidět jejich vzájemná součinnost a synchronizace. Ovládání každého motoru zajišťuje servozesilovač (ACOPOS), který je řízen programovatelným logickým automatem (Power Panel PP220) s využitím moderní komunikace v reálném čase Ethernet Powerlink. Vizualizace řízeného modelu je realizována pomocí dotykové obrazovky Power Panelu a webových stránek (vzdáleného přístupu přes internet).

Dp 2005 psenicka jan.pdf