Dp 209 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení[edit]

Autor: Čermák Miroslav

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

209img.gif

Tato diplomová práce se zabývá formulací algoritmu pro návrh nelineárního prediktivního řízení. V práci je popsána metoda nelineární optimalizace využívající sekvenční kvadratické programování, které je následně využito k nalezení optimálního řízení v multiple shooting prediktivním regulátoru. Navržené algoritmy jsou otestovány na modelu

Dp 2006 cermak miroslav.pdf