Diplomové práce 2006

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam diplomových prací pro rok 2006

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
209 Čermák Miroslav Algoritmy pro nelineární prediktivní řízení Algorithms for nonlinear predictive control Dp_209_cz Dp_209_en
210 Hruška Martin Funkční elektrická stimulace pro parézu peroneálního svalu Functional electrical stimulation for correction of dropped foot Dp_210_cz Dp_210_en
211 Molitoris Peter Úsporný autopilot Economical autopilot Dp_211_cz
212 Mráz Přemysl Řízení technologického procesu pomocí PLC PLC Based Process Control Dp_212_cz Dp_212_en
213 Smetana Miloš Inteligentní regulátor pro klimatizaci Smart heating controller Dp_213_cz Dp_213_en
214 Herm Ota Návrh a realizace řídicí jednotky servomotorů pro model vrtulníku Design and realizaton of the servomotor control unit for small rotorcraft model Dp_214_cz Dp_214_en
215 Ivánek Tomáš Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW Dp_215_cz Dp_215_en
216 Kovačik Petr Robotičtí fotbaloví hráči Robotičtí fotbaloví hráči Dp_216_cz Dp_216_en
217 Krikl Pavel Master Profibus DP v FPGA Profibus DP master in FPGA Dp_217_cz Dp_217_en
218 Marek Stanislav Zařízení podporující komunikační protokol CANopen Embedded Device with CANopen Communication Protocol Dp_218_cz Dp_218_en
219 Matiášek Petr Komunikace Profinet IO Komunikace Profinet IO Dp_219_cz Dp_219_en
220 Novotný Jiří Portování OS Linux na průmyslový mikropočítač a jeho a jeho použití v modelu vrtulníku Porting of the Linux OS to an embedded computer and its usage in a helicopter model Dp_220_cz Dp_220_en
221 Slezák Michal Model domovní automatizace Model of automated building Dp_221_cz Dp_221_en
222 Šťavík Ondřej OPC Server OPC Server Dp_222_cz Dp_222_en
223 Šremer Martin Java Editor pro Stochastické Petriho sítě na WWW pomocí Java technologií Stochastic Petri net Editor on the WEB using Java technologies Dp_223_cz Dp_223_en
224 Vacula Martin Dálkové sledování vozu GSM technologiemi Vehicle monitoring system with GSM technology Dp_224_cz Dp_224_en