Dp 216 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Robotičtí fotbaloví hráči[edit]

Autor: Kovačik Petr

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

V předkládané diplomové práci je popsán návrh robotu pro robotický fotbal. Robot musí splňovat podmínky kladené organizací FIRA (Federation of International Robot-soccer Association). Komunikace mezi robotem a osobním počítačem je řešena bezdrátovou technologií bluetooth. Mezi hlavní části diplomové práce patří návrh elektroniky robotu s možností rozšíření o další periferie, realizování a osazení plošného spoje a napsání knihovny pro obsluhu síťového protokolu technologie bluetooth. Řídicí software robotu, který tvoří regulátory dvou stejnosměrných motorů, byl převážně převzat z dřívějších projektů. Vývoj programového vybavení robotu je tvořen vývojovým řetězcem z GNU nástrojů.

  • Kovačik Petr
Dp 2006 kovacik petr.pdf