Dp 215 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Editor pro stochastické Petriho sítě na WWW[edit]

Autor: Tomáš Ivánek

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

215img.gif

Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat grafový editor jako tenkého klienta ve webovém prohlížeči.Editor je implementován pomocí jazyka HTML, JavaScript (ECMAScript) a PHP. Je navržen jako nenáročný a interaktivní grafový editor s propojením na databázový server s uživatelskými definicemi grafů a vytvořenými grafovými modely. Editor pracuje na webovém serveru, na straně klienta a klient je propojen s databází pro ukládání dat.

Dp 2006 ivanek tomas.pdf