Dp 211 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Úsporný autopilot[edit]

Autor: Molitoris Peter

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

211img.gif

Prístrojové vybavenie lietadla ovplyvňuje nielen funkčnosť, ale aj hmotnosť nainštalovaných riadiacich a informačných systémov. Problém hmotnosti je aktuálny hlavne u malých lietadiel, kde môže byť faktorom rozhodujúcim o namontovaní automatického riadiaceho systému. Hľadajú sa preto riešenia, ktoré by pomohli znížiť jeho váhu. Vzhľadom na prenášaný výkon na pohon kormidiel, nemožno ušetriť na hmotnosti servomechanizmov, a tak sa volí úsporné prístrojové vybavenie, ktoré má za následok zmenu štruktúry autopilota.

Jedným z riešení je vypustenie pomerne ťažkej a nákladnej gyrovertikály a jej nahradenie príslušným akcelerometrom lineárneho zrýchlenia. V tomto prípade nebude základným módom činnosti autopilota stabilizácia pozdĺžneho pohybu, ale stabilizácia vertikálnej rýchlosti, ktorá sa získava elektrickou cestou z údaja barometrického výškomeru. Moderné akcelerometre sa vyrábajú v integrovanom zapúzdrenom vyhotovení, barometrický výškomer je štandardným vybavením lietadla. Táto úprava znamená značnú redukciu hmotnosti autopilota.

Problémom, ktorým sa zaoberá diplomová práca, je navrhnutie korekčných členov autopilota tak, aby boli splnené špecifikácie na dynamické vlastnosti uzavretého regulačného obvodu lietadlo-autopilot v režimoch stabilizácie vertikálnej rýchlosti, stabilizácie výšky a letu v zostupnej rovine. Riešenie sa hľadá číslicovou simuláciou s využitím prostriedkov Matlabu a Simulinku

Dp 2006 molitoris peter.pdf