Dp 212 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení technologického procesu pomocí PLC

Autor: Přemysl Mráz

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem a realizací fyzikálního modelu pro třídení předmětu pomocí PLC Simatic 300 od firmy Siemens. Práce seznamuje s přípravkem pro třídění předmětu,který bude využit při vyuce v laboratoři řídících systémů na katedře řídící techniky ČVUT-FEL. V první části práce seznamuje se základními hardwarovými vlastnostmi použitého modelu. Další část se zabývá popisem použitého průmyslového automatu a použitých modulů.Rovněž je popsán software,který byl použit k práci s automaty Simatic 300.

Dp 2006 mraz premysl.pdf