Dp 219 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Komunikace Profinet IO[edit]

Autor: Petr Matiášek

Diplomové práce 2006

Stáhnout práci v PDF

219img.gif

Tato práce se zabývá studiem vlastností nového průmyslového standardu v komunikačních technologiích nazvaném Profinet IO. Prezentuje způsob realizace řídicí jednotky sítě (IO-Controlleru) s využitím klasického PC a standardního ethernetového adaptéru. Implementovaná aplikace IO-Controlleru je založena na knihovně firmy Siemens, která poskytuje efektivní řešení. Aplikace je rozšířena o diagnostické funkce, které umožňují sledovat a ověřovat provoz komunikace. Toto řešení není vázáno na platformu Windows, pro kterou bylo primárně vyvíjeno, ale u umožňuje snadnou přenositelnost. Pro demonstraci byla aplikace zprovozněna na systému Linux.

Dp 2006 matiasek petr.pdf